Wij zijn Cradle Media

…en we verbeteren ruimtelijke planprocessen door beeldende 3D communicatie.

Onze animaties, VR modellen en participatieplatform zorgen voor een helder begrip en draagvlak in de verschillende fasen van het planproces.

Zo dragen we bij aan betere ontwerpen, minder zienswijzen en tevreden eindgebruikers.

Beeldende communicatie zorgt bovendien voor een snel planproces en daarmee voor een aanzienlijke kostenbesparing.

Communicatie naar buiten

Dialoog met burgers is inmiddels een vanzelfsprekend onderdeel van ruimtelijke ontwikkeling. De mondige en goed georganiseerde burger verwacht van haar overheden heldere communicatie en dialoog. Input van burgers is waardevol terwijl weerstand tegelijk een groot risico vormt.

Cradle Media zorgt ervoor dat de informatievoorziening naar en de dialoog met burgers zo helder mogelijk is. Voor dit doel maken we goed doordachte en sterk vormgegeven 3D media.

Neem hier contact op voor een vrijblijvend gesprek.

 

Interne communicatie

Wanneer veel stakeholders en disciplines betrokken zijn bij een ruimtelijk project, dan helpen we je om de communicatie ook binnen je team vlot en helder te laten verlopen. Alle betrokkenen hebben zo een integrale en heldere kijk op het geheel. Zo maken techneuten en managers, bestuurders en juristen samen sneller stappen.

We dragen bij aan ruimtelijke ontwikkeling:

 • Inpassingsplannen van bijvoorbeeld wegen en spoorwegen
 • Herinrichtingen
 • Stedebouwkundige visies
 • Structuurvisies
 • Gebiedsprocessen
 • Dijken en rivieren

Cradle Media heeft een ruime ervaring met het interpreteren en gebruiken van alle soorten technische data. Wij nemen georeferenties en eenheden altijd één op één over.

 

Hoe we uw processen verbeteren

Passie voor 3D en ruimtelijke ontwikkeling

Bij Cradle Media hebben we een passie voor ruimtelijke ontwikkeling èn 3D visualisatie.

We kennen de kracht van beleving en hebben de ervaring dat 3D media een grote meerwaarde hebben in àlle fasen van het planproces.

Integrale kijk op interne communicatie

Een team dat werkt aan een ruimtelijk plan bestaat in het algemeen uit mensen met verschillende achtergronden die samen toewerken naar één ruimtelijke invulling. (stedebouwkundigen, verkeerskundigen, civiel-technisch ingenieurs, geluids- en stankspecialisten, managers, bestuurders, juristen, etc.)

Elk van de teamleden heeft een eigen jargon en beziet een project vanuit een eigen invalshoek en gebruikt soms zijn eigen software.

Hoe zorg je ervoor dat die verschillende disciplines effectief en integraal samenwerken?

Met onze 3D producten zorgen we er voor dat gedurende je proces alle facetten van je plan integraal en op een heldere manier getoond worden. Zo hebben alle betrokkenen op elk moment in het planproces een gedeeld, helder en integraal inzicht in plannen en parameters. Een complexe werkelijkheid wordt beter inzichtelijk, je komt als team snel ter zake en maakt geïnformeerde en heldere beslissingen.

Je proces heeft een kortere doorlooptijd en kost uiteindelijk minder.

 

Neem hier contact op voor een vrijblijvend gesprek

Beeldende communicatie met externen

Beeldende (3D) communicatie naar burgers en bedrijven is een belangrijk onderdeel van een goed ruimtelijk proces. Beeldende communicatie kent namelijk veel voordelen:

 • Je communiceert met mensen op een voor iedereen te begrijpen manier
 • Dialoog is eenvoudig door een gedeelde voorstelling
 • Veel meer dialoog op inhoud, geen “ruis” op de lijn
 • Mensen voelen zich gehoord
 • Wat leidt tot minder zienswijzen en betrokken tevreden eindgebruikers

Cradle Media helpt een heldere dialoog met externen door het gebruik van verschillende 3D media:

Samen bekijken we welk middel de meeste meerwaarde heeft voor uw specifieke proces. We luisteren goed naar wat u te zeggen heeft en zijn een volwaardige en kundige partner. Zo werken we samen met onze klanten aan breed gedragen ruimtelijke projecten met een snellere doorlooptijd.

Ons werk

Mensen

Frens DamenOprichter / adviseur

Vrijdenker, procesdenker, probleemoplosser, mensen-mens. Frens is de drijvende kracht achter Cradle Media. Door zijn studieachtergrond en ervaring in de ruimtelijke ontwikkeling is hij een volwaardige gesprekspartner. Frens luistert graag en is analytisch sterk. Vanuit nieuwsgierigheid en passie zoekt hij altijd naar nieuwe inzichten, toepassingen en oplossingen.

In 2007 is Frens afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit (richting milieupolitiek) en heeft vier jaar gewerkt als projectmanager / 3D artist bij een visualisatiebedrijf op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Sindsdien werkt hij met Cradle Media elke dag aan betere communicatie binnen RO processen en engineering.

“Als je aan twee mensen vraagt om de zin “Jan eet fruit” te beschrijven dan ziet de één een noestige boer die een appel schilt voor zich, terwijl de ander een verfijnde jongen in pak die een banaan eet ziet. Projecties van mensen verschillen nogal eens, zeker als het mensen zijn uit verschillende vakgebieden.

Zo werkt het in ruimtelijke ontwikkeling ook ongeveer, de éne tunnel is de andere niet. Als je met 3D een gedeelde beleving schept van een technisch of abstract plan, dan kom je samen snel ter zake, omdat je zeker weet dat je over dezelfde ruimtelijke invulling spreekt. Het geeft echt voldoening om te zien dat communicatie er beter van wordt.”

Frens DamenOprichter / adviseur

Vrijdenker, procesdenker, probleemoplosser, mensen-mens. Frens is de drijvende kracht achter Cradle Media. Door zijn studieachtergrond en ervaring in de ruimtelijke ontwikkeling is hij een volwaardige gesprekspartner. Frens luistert graag en is analytisch sterk. Vanuit nieuwsgierigheid en passie zoekt hij altijd naar nieuwe inzichten, toepassingen en oplossingen.

In 2007 is Frens afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit (richting milieupolitiek) en heeft vier jaar gewerkt als projectmanager / 3D artist bij een visualisatiebedrijf op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Sindsdien werkt hij met Cradle Media elke dag aan betere communicatie binnen RO processen en engineering.

“Als je aan twee mensen vraagt om de zin “Jan eet fruit” te beschrijven dan ziet de één een noestige boer die een appel schilt voor zich, terwijl de ander een verfijnde jongen in pak die een banaan eet ziet. Projecties van mensen verschillen nogal eens, zeker als het mensen zijn uit verschillende vakgebieden.

Zo werkt het in ruimtelijke ontwikkeling ook ongeveer, de éne tunnel is de andere niet. Als je met 3D een gedeelde beleving schept van een technisch of abstract plan, dan kom je samen snel ter zake, omdat je zeker weet dat je over dezelfde ruimtelijke invulling spreekt. Het geeft echt voldoening om te zien dat communicatie er beter van wordt.”

Pim Brands3D artist

Pim is een nauwkeurige en veelzijdige 3D artist. Hij heeft veel ervaring met het interpreteren van technische tekeningen en is zeer bekend met infrastructuur en engineering. Pim zorgt ervoor dat onze projecten op een planmatige manier verlopen zodat de productie efficiënt is. Pim houdt niet van stress, dus hij zorgt ervoor dat we die zo weinig mogelijk hebben.

Pim Brands3D artist

Pim is een nauwkeurige en veelzijdige 3D artist. Hij heeft veel ervaring met het interpreteren van technische tekeningen en is zeer bekend met infrastructuur en engineering. Pim zorgt ervoor dat onze projecten op een planmatige manier verlopen zodat de productie efficiënt is. Pim houdt niet van stress, dus hij zorgt ervoor dat we die zo weinig mogelijk hebben.

Netwerk

Op projectbasis werken we samen met vaste externen, zoals coders, sounddesigners, filmmakers. Wat ze gemeen hebben is dat ze erg goed zijn in wat ze doen.

Netwerk

Op projectbasis werken we samen met vaste externen, zoals coders, sounddesigners, filmmakers. Wat ze gemeen hebben is dat ze erg goed zijn in wat ze doen.

Contact

Cradle Media is gevestigd in een historisch pand in de binnenstad van Wageningen. Loop gerust binnen.

Herenstraat 32
6701 DL Wageningen