3D Animatie Kleirijperij

Een 3D animatie over de kleirijperij, een innovatief concept, waarbinnen onderzocht wordt hoe je van slib  bruikbare klei kan maken om bijvoorbeeld dijken te verstevigen en landbouwgrond op te hogen