3D stills, ontwikkeling haven, internationaal

3D stills van een havenontwikkeling. Doel: draagvlak creatie en aantrekken van financiers