Gemeentelijk-inpassingsalternatieven

Een gemeente heeft ons gevraagd een ontwerp idee te visualisaren voor de communicatie met bestuurders. Doel van deze visualisatie is een technische wens in een context van de bestaande situatie te zien. Dat heeft een heldere dialoog en afweging opgeleverd.