Gemeentelijk – leeglopend winkelgebied

Een stedebouwkundige van een gemeente heeft ons gevraagd om een proces te ondersteunen, waarin oplossingsrichtingen voor een leeglopend winkelgebied worden bekeken. We hebben gedurende het proces de ronde tafelgesprekken (stedebouwkundigen, bestuurders, ondernemers, omwonenenden) gefaciliteerd met een “groeiend” Virtual Realitymodel.

Initieel is een model van de bestaande situatie gebruikt om ideeën en wensen van de betrokkenen te inventariseren. In twee opvolgende rondes is het model steeds verder gedetailleerd. Niet om te komen tot een definitief ontwerp, maar wel om de stedbouwkundige uitgangspunten een belevingstoets te geven en om bij alle betrokkenen begrip en draagvlak te krijgen.

De gemeente is voornemens om dit proces in de komende jaren verder vorm te geven op basis van de ideeën en beelden die uit deze voorbereidende fase zijn voortgekomen. Dit is een voorbeeld van cocreatie die al vroeg in het proces is ingezet.