Publieke Sector – Drones

Doel van deze animatie is mensen in het vakgebied te prikkelen om na te denken over de kansen die de drone biedt. Er is een levendig toekomstbeeld geschetst waarbij een aantal technische en beleidmatige kaders werkelijkheid worden. Voor deze animatie hebben we een enorm 3D GIS model van de  stad Rotterdam gebruikt, dat publiekelijk toegankelijk is.