Ontdekkingsplaten – Multiplatform Webbased Storytelling Framework

Cradle Media heeft in samenwerking met Malmberg een framework ontwikkeld, dat bestaande visuele leermiddelen (animaties, illustraties, etc) op een associatieve manier ontsluit en een toevoeging is op de bestaande (hardcopy) leerlijn geschiedenis “Memo”.

De uitgangspunten van deze applicatie zijn toegankelijkheid voor docenten en leerlingen, compatibility met alle browsers, tablets en mobiele telefoons. Inhoudelijk gezien brengen de ontdekkingsplaten verdieping en beleving en geven invulling aan de vraag naar visuele leermiddelen van de steeds groter wordende groep beelddenkers.

Technisch gezien is de opbouw dusdanig, dat uitbreiding in de toekomst relatief eenvoudig is.

Cradle Media heeft in samenwerking met Malmberg zorg gedragen voor conceptualisatie en realisatie.