Virtual Reality model, gebiedsontwikkeling

Virtual Reality Model van 46 km2 ter oriëntatie op toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, lobbyinstrument, intern review instrument in de voorbereidingsfase van het planvormingsproces. Inclusief geluidscontouren, weg- en spoorverkeer, variantstudies.