Vught N65

Verkenning van oplossingsrichtingen voor de N65 (Virtual Reality). Inmiddels is er een voorkeursvariant vastgesteld.