Virtual Reality als procesfacilitator

3D animatie Schetsontwerp N65

Animatie schetsontwerp N65

Fotomontage

3D Animatie Windpark Reusel-Zuid

3D animatie over het Windpark Reusel-Zuid. Bijzondere eiegeenschap is dat het park door de gemeenschap zelf ontwikkeld en geexploiteerd wordt.

3D Animatie Holwerd aan Zee

Cradle Media heeft met een 3D animatie Holwerd aan Zee ondersteund bij het aanvragen van een bijdrage vanuit het Droomfonds van de Nationale Postcodeloterij. En het is gelukt! Mooi dat we daar een bescheiden bijdrage aan hebben kunnen leveren.

3D Animatie Dubbele Dijk

3D animatie over de Dubbele Dijk, een nieuw en veilig dijkconcept, met meerwaarde voor economie en natuur.

3D Animatie Kleirijperij

Een 3D animatie over de kleirijperij, een innovatief concept, waarbinnen onderzocht wordt hoe je van slib  bruikbare klei kan maken om bijvoorbeeld dijken te verstevigen en landbouwgrond op te hogen

Virtual Reality toekomstscenario uitgaansplein

Voor een gemeente hebben we een mogelijk toekomstscenario gevisualiseerd voor een binnenstedelijk uitgaansgebied. Het model is gebruikt op een informatieavond en in de media. Het heeft ook intern een overzicht gecreëerd.

Gemeentelijk-inpassingsalternatieven

Een gemeente heeft ons gevraagd een ontwerp idee te visualisaren voor de communicatie met bestuurders. Doel van deze visualisatie is een technische wens in een context van de bestaande situatie te zien. Dat heeft een heldere dialoog en afweging opgeleverd.

Gemeentelijk – leeglopend winkelgebied

Een stedebouwkundige van een gemeente heeft ons gevraagd om een proces te ondersteunen, waarin oplossingsrichtingen voor een leeglopend winkelgebied worden bekeken. We hebben gedurende het proces de ronde tafelgesprekken (stedebouwkundigen, bestuurders, ondernemers, omwonenenden) gefaciliteerd met een “groeiend” Virtual Realitymodel.

Initieel is een model van de bestaande situatie gebruikt om ideeën en wensen van de betrokkenen te inventariseren….

“Lees meer..”